Eldningsolja / Villaolja

Eldningsolja vid användning som villaolja

Eldningsolja 1 är en eldningsolja med ett svavelinnehåll som är mindre än 0,05 % och går att använda som villaolja. I vårt sortiment av olika eldningsoljor som funkar bra som villaolja så hittar du: Eldningsolja 1 – E10 och Eldningsolja 1 – miljöanpassad. Eldningsolja 1 E10 fungerar för tryckoljebrännare med inomhuscistern, men fungerar också bra där cisternen och ledningarna är skyddade mot en tuff kyla. En miljöanpassad eldningsolja fungerar med en tryckoljebrännare där Eldningsolja 1 med en låg halt av både kväve, svavel och aromater är att önska. Det som är bra med en miljöanpassad eldningsolja är att den har goda förbränningsegenskaper, något som i sin tur ger den mindre utsläpp. Denna typ av olja kan också lagras i en utomhuscistern.

Köp din villaolja här

Vi säljer olja av hög kvalitet och med bra egenskaper både till industri, små och stora företag och till privatpersoner i Stockholm. Våra oljeprodukter är anpassade efter vårt svenska klimat och går enkelt att beställa av oss. För JOUR-leveranser är det bara att ringa oss, annars är det enkelt att fylla i vårt beställningsformulär. Vi arbetar alltid med att vara flexibla och möta våra kunders önskemål på allra bästa sätt. Du är också alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Säkerhetsdatabland

Nedan finner du produktinformations- och säkerhetsdatablad för samtliga produkter i vårt villaoljasortiment. Informationen är i pdf-format som kräver Acrobat Reader.

 Eldningsolja 1 – E10 – Är avsedd att användas på sommaren. Om den lagras i ett uppvärmt utrymme kan den användas året om.

 Eldningsolja 1 – Miljö – Utomhus, vår mest miljöriktiga eldningsolja och är i princip svavelfri. Den kan lagras utomhus och användas hela året.