Diesel

Dieselbränsle av hög kvalitet

Hos oss kan du alltid hitta dieselbränsle och andra former av bränsle till hög kvalitet och med leveranser till både industrier, stora och små företag och privatpersoner i Stockholm. Just diesel är ett motorbränsle som fungerar i olika förbränningsmotorer och dess höga kvalitet och specifika egenskaper är viktig för att en motor ska fungera, men även ge rätt prestanda och avgasutsläpp. När du vill beställa diesel hos oss så får du välja mellan olika produkter; Diesel B0 miljöklass 1, Diesel B0 miljöklass 1 färgad, Diesel B5 miljöklass 1 och Diesel B5 miljöklass 1 färgad. Att använda sig av en miljödiesel rekommenderas där det finns krav på bra förbränningsegenskaper och ett mindre utsläpp. Miljödiesel har exempelvis en låg svavelhalt som gör att den går bra att använda i fordon som är utrustade med efterbehandlingssystem såsom ett filter.

Enkelt att beställa diesel hos oss

Vi levererar alltid produkter av hög kvalitet och som är anpassade efter vårt egna klimat. Vi arbetar flexibelt och är alltid måna om att möta våra kunders behov och önskemål. För att beställa diesel hos oss kan du antingen lägga en beställning på vår hemsida, där får du fylla i dina uppgifter angående produkten och leveransen och sedan på skicka beställning. Du kan även nå oss dygnet runt på telefon för våra JOUR-leveranser.

Säkerhetsdatablad dieselprodukter

Informationen är i pdf-format som kräver Acrobat Reader.

 Diesel B0 Miljöklass 1
 Diesel B0 Miljöklass Färgad
 Diesel B5 Miljöklass 1
 Diesel B5 Miljöklass 1 Färgad
 Diesel Bio +