Eldningsolja / Villaolja

Eldningsolja vid användning som villaolja

Eldningsolja 1 är en eldningsolja med ett svavelinnehåll som är mindre än 0,05 % och går att använda som villaolja. I vårt sortiment av olika eldningsoljor som funkar bra som villaolja så hittar du Eldningsolja 1 – E10, Eldningsolja 1 – E32 utomhuslagring och Eldningsolja 1 – miljöanpassad. Eldningsolja 1 E10 fungerar för tryckoljebrännare med inomhuscistern, men fungerar också bra där cisternen och ledningarna är skyddade mot en tuff kyla. Eldningsolja 1 E32 fungerar istället för en utomhuscistern. En miljöanpassad eldningsolja fungerar med en tryckoljebrännare där Eldningsolja 1 med en låg halt av både kväve, svavel och aromater är att önska. Det som är bra med en miljöanpassad eldningsolja är att den har goda förbränningsegenskaper, något som i sin tur ger den mindre utsläpp. Denna typ av olja kan också lagras i en utomhuscistern.

Köp din villaolja här

Vi säljer olja av hög kvalitet och med bra egenskaper både till industri, små och stora företag och till privatpersoner i Stockholm. Våra oljeprodukter är anpassade efter våra svenska klimat och går enkelt att beställa av oss. För JOUR-leveranser är det bara att ringa oss, annars är det enkelt att fylla i vårt beställningsformulär. Vi arbetar alltid med att vara flexibla och möta våra kunders önskemål på allra bästa sätt. Du är också alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Billig villaolja

Eldningsolja 1 – E10
Eldningsolja 1 – E32, Utomhuslagring
Eldningsolja 1 – Miljöklassad

Inga fält hittades.